Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

‘Elke gemeente moet regisseur verwarde personen instellen’

Voorzitter Onno Hoes van het schakelteam: 'Los het op of schaal op'.

Lees het volledige artikel

‘Zorg heeft bestuurders nodig met lef’

De huidige vraagstukken zijn te complex voor standaardoplossingen.

Lees het volledige artikel

Meer leren van heropnames

Een middelgroot ziekenhuis heeft zes ongeplande heropnames per dag. Een deel daarvan is vermijdbaar.

Lees het volledige artikel

Zes manieren om heropnames te voorkomen

Een gemiddeld ziekenhuis krijgt per dag zes ongeplande heropnames. Expert Loes Schouten kent zes interventies om ze te voorkomen.

Lees het volledige artikel

Benodigde ziekenhuiscapaciteit in 2025 en criteria voor aanbodbeheersing van complexe kankerchirurgie, radiotherapie en materniteit

In het kader van haar plannen voor de hervorming van het ziekenhuislandschap vroeg minister De Block aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) om na te gaan hoeveel bedden de Belgische algemene ziekenhuizen in 2025 nodig zullen hebben. Het blijkt dat er vandaag in het algemeen al teveel capaciteit is, en dat deze trend zich zal voortzetten. De grote uitzondering hierop zijn de bedden voor geriatrie en revalidatie, waaraan er nu reeds een tekort is, dat alleen maar zal toenemen. We moeten ook nog veel meer in het dagziekenhuis behandelen dan nu het geval is.

Het KCE onderzocht ook de huidige en toekomstige behoeften voor een aantal specifieke types van zorg: de materniteiten, complexe kankerchirurgie en radiotherapie. Operaties bij complexe kankers en radiotherapie zouden enkel nog mogen worden uitgevoerd in een klein aantal ziekenhuizen, met gespecialiseerde expertise, die zo voldoende ervaring kunnen opbouwen en behouden. Hierdoor verhoogt de...

read more

Lees het volledige artikel

Hoeveel ziekenhuisbedden zijn er nodig tegen 2025?

In het kader van haar plannen voor de hervorming van het ziekenhuislandschap vroeg minister De Block aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) om na te gaan hoeveel bedden de Belgische algemene ziekenhuizen in 2025 nodig zullen hebben. Het blijkt dat er vandaag in het algemeen al teveel capaciteit is, en dat deze trend zich zal voortzetten. De grote uitzondering hierop zijn de bedden voor geriatrie en revalidatie, waaraan er nu reeds een tekort is, dat alleen maar zal toenemen. We moeten ook nog veel meer in het dagziekenhuis behandelen dan nu het geval is.

Het KCE onderzocht ook de huidige en toekomstige behoeften voor een aantal specifieke types van zorg: de materniteiten, complexe kankerchirurgie en radiotherapie. Operaties bij complexe kankers en radiotherapie zouden enkel nog mogen worden uitgevoerd in een klein aantal ziekenhuizen, met gespecialiseerde expertise, die zo voldoende ervaring kunnen opbouwen en behouden....

read more

Lees het volledige artikel

Minder fouten verloskunde na simulatietraining

Simulatietraining bij verloskundige teams in ziekenhuizen zorgt voor minder schade bij acute complicaties tijdens de bevalling.

Lees het volledige artikel

Benelux en Oostenrijk onderzoeken horizon scanning

In het project worden potentieel belangrijke farmaceutische innovaties in kaart gebracht voordat ze op de geneesmiddelenmarkt komen.

Lees het volledige artikel

UMC Utrecht kampt weer met probleemafdeling

‘Negatieve organisatiecultuur’ en samenwerkingsproblemen op afdeling thuisbeademing.

Lees het volledige artikel

Zorg voor ernstig beperkten op orde

De IGZ heeft de kwaliteit van zorg voor mensen met een ernstige meervoudige beperking beoordeeld met een speciale methode.

Lees het volledige artikel

Ziekenhuizen reserveren onnodig OK-ruimte

Met een computersimulatiesysteem kunnen ziekenhuizen hun OK-ruimtes beter benutten.

Lees het volledige artikel

Radboudumc haalt patiënten uit bed

De zorg in het ziekenhuis is te veel rond het bed georganiseerd, stelt het Radboudumc.

Lees het volledige artikel

'Moeilijke jaren voor de thuiszorg'

Er zal nog wel wat pijn worden geleden voordat de thuiszorgbranche weer gezond is.

Lees het volledige artikel

Zaak Stop Rom en SBG voor de rechter

Stop Benchmark Rom daagt de Stichting Benchmark GGZ voor de rechter vanwege de verwerking van patiëntgegevens.

Lees het volledige artikel

ZKN lanceert benchmarkplatform ‘Zorgladder’

Klinieken kunnen patiëntervaringen vergelijken.

Lees het volledige artikel

GGZ Nederland richt taskforces wachttijden op

Lange wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg zijn onacceptabel, vindt de brancheorganisatie.

Lees het volledige artikel

‘Woonplaatsbeginsel is stap in verkeerde richting’

Het woonplaatsbeginsel zal in de gehandicaptenzorg leiden tot een verhoging van de administratieve lasten, zegt VGN-directeur Frank Bluiminck.

Lees het volledige artikel

Nico Moleman zet de ggz op zijn kop

BuurtzorgT biedt tweedelijns-ggz op een radicaal andere manier aan.

Lees het volledige artikel

Geen aanwijzing meer voor Gelre Ziekenhuizen

De raad van bestuur heeft in een plan vastgelegd welke zorg het ziekenhuis zonder intensive care aan patiënten kan leveren.

Lees het volledige artikel

Ziekenhuis heeft 2300 heropnames per jaar

Een gemiddeld ziekenhuis in Nederland krijgt per dag te maken met zes ongeplande heropnames.

Lees het volledige artikel

Verscherpt toezicht Beweging 3.0 opgeheven

De ouderenzorgorganisatie heeft de zorg de afgelopen acht maanden voldoende verbeterd, vindt de Inspectie.

Lees het volledige artikel

Frequent flyers op de seh

Een gemiddeld ziekenhuis heeft honderd patiënten die samen in één jaar tien ziekenhuisbedden permanent bezet houden.

Lees het volledige artikel

NJI: wachtlijsten jeugdzorg onvermijdelijk

Volgens het Nederlands Jeugdinstituut ontstaan er ‘hier en daar wachtlijsten’, GGZ Nederland ziet een groter probleem ontstaan.

Lees het volledige artikel

Patiënten moeten langer wachten op de seh

Patiënten moeten in 2017 gemiddeld 7,1 minuten langer wachten dan in 2016. Dat blijkt uit een enquête van Zorgvisie onder veertien grote ziekenhuizen.

Lees het volledige artikel

‘Oudere te snel doorverwezen naar seh’

Ziekenhuizen vinden dat kwetsbare ouderen te makkelijk worden doorverwezen naar de seh.

Lees het volledige artikel

Pagina's