Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

‘Jeugdhulp kan geen tien jaar doen over de transitie’

Jeugdhulpaanbieders, gemeenten en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het doorzetten van de transformatie.

Lees het volledige artikel

Coördinerend minister moet ouderenzorg helpen

Patiëntenfederatie Nederland wil dat er een coördinerend minister Ouderenzorg en Maatschappij wordt aangesteld.

Lees het volledige artikel

IGZ-aanwijzing voor Ziekenhuis Westfriesgasthuis

Volgens de IGZ voldoet het ziekenhuis niet aan de voorwaarden voor goede zorg.

Lees het volledige artikel

Beveiligers Zuyderland verdacht van mishandeling

Een 37-jarige overleed vrijdag nadat hij door de beveiligers was aangepakt.

Lees het volledige artikel

Zorgboerderij Ons Voorland onder verscherpt toezicht

De zorgboerderij maakt gebruik van medewerkers die niet goed geschoold zijn voor het werk dat ze doen.

Lees het volledige artikel

OLVG en Sanquin starten Labcombinatie

Eén loket voor laboratorium-dienstverlening met korte doorlooptijden.

Lees het volledige artikel

‘Zorgvragers lopen vast in bureaucratische jungle’

Een deel van patiënten blijft verstoken van zorg door complexiteit van het veld.

Lees het volledige artikel

Wet verplichte ggz in 2019 uitgevoerd

De opvolger van de BOPZ wordt niet eerder dan in januari 2019 van kracht.

Lees het volledige artikel

Ggz krijgt jaar om wachtlijsten te beperken

Minister Schippers wil dat er binnen een jaar geen wachtlijsten meer zijn die langer zijn dan de Treeknormen toestaan.

Lees het volledige artikel

EZT opent Medisch Psychiatrische Unit

Het ETZ opent eind deze maand op locatie ETZ Elisabeth een nieuwe afdeling.

Lees het volledige artikel

Máxima MC lanceert pre-operatief fitplan

Multidisciplinair fitplan voor operatie versnelt het herstel. (met filmpje)

Lees het volledige artikel

SBG maakt koppeling Rom-data onmogelijk

De maatregel zorgt er volgens de Stichting Benchmarkt GGZ voor dat de privacy van cliënten gewaarborgd wordt.

Lees het volledige artikel

Naar een geïntegreerd evidence-based practice plan in België – deel 1: Bestuursplan

De praktijk van de gezondheidszorg wordt steeds meer ‘evidence-based’, wat betekent dat ze steeds meer is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Om de zorgverleners op de hoogte te houden van de meest recente wetenschappelijke evoluties, ontwikkelen en verspreiden diverse professionele organisaties in België praktijkrichtlijnen. De kwaliteit die ze leveren is goed, maar er is te weinig coherentie in hun organisatie (of financiering). Daarom wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block het EBP-proces optimaliseren door middel van een federaal Plan, dat ze liet opstellen onder de coördinatie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Het huidige rapport vormt het eerste deel van het voorbereidende werk, en gaat over het kiezen van de meest geschikte beheersstructuur, zodat de activiteiten van alle betrokken actoren beter op elkaar kunnen worden afgestemd. read more

Lees het volledige artikel

Naar een meer wetenschappelijke en coherente gezondheidszorg

De praktijk van de gezondheidszorg wordt steeds meer ‘evidence-based’, wat betekent dat ze steeds meer is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Om de zorgverleners op de hoogte te houden van de meest recente wetenschappelijke evoluties, ontwikkelen en verspreiden diverse professionele organisaties in België praktijkrichtlijnen. De kwaliteit die ze leveren is goed, maar er is te weinig coherentie in hun organisatie (of financiering). Daarom wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block het EBP-proces optimaliseren door middel van een federaal Plan, dat ze liet opstellen onder de coördinatie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Het huidige rapport vormt het eerste deel van het voorbereidende werk, en gaat over het kiezen van de meest geschikte beheersstructuur, zodat de activiteiten van alle betrokken actoren beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

Een benadering die de zorgpraktijk...

read more

Lees het volledige artikel

‘Kwaliteitsinstituut ggz moet Rom doorontwikkelen’

Een aantal partijen in de ggz richten samen een kwaliteitsinstituut op, dat de regie terug moet leggen bij professionals en patiënten.

Lees het volledige artikel

NZa-rapport over wachttijden: grondig en toch vaag

Zes punten mis ik in de vage aanbevelingen bij het overigens grondige NZa-rapport over wachttijden voor eerste polikliniekbezoeken.

Lees het volledige artikel

Graadmeter # 1 over prenatale screening


Met onder meer een interview met commissievoorzitter Inez de Beaufort: ‘Als het technisch mogelijk is om ernstige afwijkingen eerder op te sporen dan moet je aanstaande ouders die mogelijkheid bieden.’

Lees het volledige artikel

Muzieksessies moeten mensen met dementie activeren

Cliënten van de afdeling psychogeriatrie van zorgorganisatie Sutfene werden tijdens muzieksessies in beweging gebracht.

Lees het volledige artikel

Radboudumc versnelt diagnosetijd prostaatkanker

Het ziekenhuis heeft een manier gevonden om binnen twee weken te kunnen vaststellen of iemand prostaatkanker heeft.

Lees het volledige artikel

Amphia ziekenhuis behaalt JCI-keurmerk

Het ziekenhuis is het achtste van Nederland dat het internationale kwaliteitskeurmerk heeft behaald.

Lees het volledige artikel

Samenwerking eerstelijnsverblijf voor kwetsbare ouderen

Samenwerking tussen Medicamus, St Jansdal en vijf zorgorganisaties moet ervoor zorgen dat ouderen makkelijker doorstromen naar eerstelijnsverblijf.

Lees het volledige artikel

Werkgroep ZEVMB geleid door Ton Heerts

De werkgroep richt zich op de zorg voor kinderen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking.

Lees het volledige artikel

NZa: Wachttijden ziekenhuis te lang

Wachttijden voor specialisten in Nederlandse ziekenhuizen zijn nog steeds te lang.

Lees het volledige artikel

Strategieën om het projectiemodel medisch aanbod te verbeteren: een stakeholderconsultatie

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bestudeerde het wiskundig projectiemodel voor het artsenbestand gebruikt door de Planningscommissie (FOD Volksgezondheid), en liet het door verschillende belanghebbenden (stakeholders) kritisch evalueren. Het blijkt technisch voldoende performant te zijn – zelfs één van de beste in Europa - maar het zou beter moeten worden afgestemd op de maatschappelijke evoluties en het beleid. Meer lezen...

read more

Lees het volledige artikel

Pagina's