Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

Bernhoven werkt samen met Stichting IKONE

Verbetering van patiëntervaring is het doel.

Lees het volledige artikel

Bestuurder Raphaëlstichting doet het anders

Remco Bakker: ‘Het is de kunst om met elkaar open ruimte te creëren.’

Lees het volledige artikel

Igz kritisch over netwerkzorg ouderen Houten

Afstemming in het zorgnetwerk vindt nog onvoldoende plaats.

Lees het volledige artikel

Physician Assistant mag geen zaalarts heten

Ziekenhuizen die hun PA een ‘zaalarts’ noemen, riskeren een maatregel van de Inspectie.

Lees het volledige artikel

Veilig werken met tarwemeelstof


Inademing van tarwemeelstof kan leiden tot allergische klachten aan luchtwegen en ogen. Dit is een risico voor werknemers in bakkerijen en de meelverwerkende industrie.

Lees het volledige artikel

Teleurstelling over slechte toegang Wlz voor kinderen

Teleurstellende reactie van staatssecretaris Van Rijn over toegang Wlz voor kinderen.

Lees het volledige artikel

‘Afspraken wachtlijsten ggz niet voldoende’

Hulplijn Sensoor ziet het aantal hulpvragen stijgen door de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg.

Lees het volledige artikel

Dementie weer belangrijkste oorzaak van sterfte

Dementie de belangrijkste oorzaak van de sterfte onder Nederlanders.

Lees het volledige artikel

Ziekenhuizen Oost-Nederland starten netwerk oncologische zorg

Het Deventer Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente (MST) en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) gaan samenwerken in een nieuw netwerk voor oncologische zorg in en om de regio Twente en Salland.

Lees het volledige artikel

Vijfde Els Borst Lezing


Hoogleraar ouderengeneeskunde Joris Slaets spreekt op 14 november a.s. de vijfde Els Borst Lezing uit.

Lees het volledige artikel

Openbaar conceptrapport 'bisfenol A'


De Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad adviseert over uitgangspunten voor het vaststellen van grenswaarden op de werkplek. In dit conceptrapport stelt de commissie voor bisfenol A een advieswaarde voor.

Lees het volledige artikel

Rechter: privacywaakhond moet strenger optreden

De Autoriteit Persoonsgegevens treedt onvoldoende op tegen het onrechtmatig uitwisselen van medische gegevens in de zorg.

Lees het volledige artikel

‘Jeugdhulp kan geen tien jaar doen over de transitie’

Jeugdhulpaanbieders, gemeenten en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het doorzetten van de transformatie.

Lees het volledige artikel

Coördinerend minister moet ouderenzorg helpen

Patiëntenfederatie Nederland wil dat er een coördinerend minister Ouderenzorg en Maatschappij wordt aangesteld.

Lees het volledige artikel

IGZ-aanwijzing voor Ziekenhuis Westfriesgasthuis

Volgens de IGZ voldoet het ziekenhuis niet aan de voorwaarden voor goede zorg.

Lees het volledige artikel

Beveiligers Zuyderland verdacht van mishandeling

Een 37-jarige overleed vrijdag nadat hij door de beveiligers was aangepakt.

Lees het volledige artikel

Zorgboerderij Ons Voorland onder verscherpt toezicht

De zorgboerderij maakt gebruik van medewerkers die niet goed geschoold zijn voor het werk dat ze doen.

Lees het volledige artikel

OLVG en Sanquin starten Labcombinatie

Eén loket voor laboratorium-dienstverlening met korte doorlooptijden.

Lees het volledige artikel

‘Zorgvragers lopen vast in bureaucratische jungle’

Een deel van patiënten blijft verstoken van zorg door complexiteit van het veld.

Lees het volledige artikel

Wet verplichte ggz in 2019 uitgevoerd

De opvolger van de BOPZ wordt niet eerder dan in januari 2019 van kracht.

Lees het volledige artikel

Ggz krijgt jaar om wachtlijsten te beperken

Minister Schippers wil dat er binnen een jaar geen wachtlijsten meer zijn die langer zijn dan de Treeknormen toestaan.

Lees het volledige artikel

EZT opent Medisch Psychiatrische Unit

Het ETZ opent eind deze maand op locatie ETZ Elisabeth een nieuwe afdeling.

Lees het volledige artikel

Máxima MC lanceert pre-operatief fitplan

Multidisciplinair fitplan voor operatie versnelt het herstel. (met filmpje)

Lees het volledige artikel

SBG maakt koppeling Rom-data onmogelijk

De maatregel zorgt er volgens de Stichting Benchmarkt GGZ voor dat de privacy van cliënten gewaarborgd wordt.

Lees het volledige artikel

Naar een geïntegreerd evidence-based practice plan in België – deel 1: Bestuursplan

De praktijk van de gezondheidszorg wordt steeds meer ‘evidence-based’, wat betekent dat ze steeds meer is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Om de zorgverleners op de hoogte te houden van de meest recente wetenschappelijke evoluties, ontwikkelen en verspreiden diverse professionele organisaties in België praktijkrichtlijnen. De kwaliteit die ze leveren is goed, maar er is te weinig coherentie in hun organisatie (of financiering). Daarom wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block het EBP-proces optimaliseren door middel van een federaal Plan, dat ze liet opstellen onder de coördinatie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Het huidige rapport vormt het eerste deel van het voorbereidende werk, en gaat over het kiezen van de meest geschikte beheersstructuur, zodat de activiteiten van alle betrokken actoren beter op elkaar kunnen worden afgestemd. read more

Lees het volledige artikel

Pagina's